Cung cấp thiết bị

Ổ- Phích cắm chống chảy nổ

BCZ
Trung Quốc
Warom

Vùng chống cháy nổ

  • Zone 1 và Zone 2
  • Zone 21 và Zone 22
  • Class I, Zone 1 và Zone 2
  • Class I, Division 1, Groups A, B, C, D
  • 2P, 3P, 4P and 5P.
    Phích cắm chống cháy nổ BCZ8060 chỉ có thể rút ra khi công tắt đã ngắt nguồn, sau đó nguồn chỉ được cấp lại sau khi phích cắm đã cắm đúng kỹ thuật..
    Vật liệu: GRP (glass fibre-reinforced polyester resin)
  • cach chon o cam chong chay no BCZ8060