Cung cấp thiết bị

Đèn pha chống cháy nổ BHR

BDD
Trung Quốc
Warom

Môi trường sử dụng

  • Zone 1 and Zone 2
  • Lớp 1, Zone 1 & Zone 2
    • Đèn cao áp dùng cho nhà xưởng chống cháy nổ BDD91 dùng các loại bóng: HIE, HME, HSE
    • Đèn cao áp chống cháy nổ BDD91 có các kiểu : 150, 250, 400.
    • Bộ điều khiển tích hợp bên trong, dễ dàng cho lắp đặt và bảo trì.
    • 6-4-2014 4-13-28 PM