Trường liên cấp quốc tế Gateway

Ngày đăng: 07-05-2020

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại Ngọc Hà

Địa chỉ: Khu Anh Dũng II, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Loại dự án: Xây dựng

Hạng mục thi công:

+ Hệ thống trạm biến áp