Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 13-07-2017

  • Đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy, luôn được trang bị thêm kiến thức qua các khóa đào tạo, hội thảo, kỹ thuật mới để nâng cao chuyên môn và thử thách qua các dự án, công tình thực tế của Công ty. Bảo đảm làm chủ được các công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực Điện với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, phân vùng theo khu vực tạo điều kiện dễ dàng trong quản lý cũng như thi công.