Hệ thống điện

Ngày đăng: 07-05-2020

Hệ thống điện được chia làm 2 phần:

Phần điện nặng :

 1. Main power supply: là hệ thống cấp nguồn chính, bao gồm các tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp 24kV/0.4kV và các tủ đóng cắt chính ( gọi là MSB, main switch board)
  Có thể có thêm (Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp: Automatic Voltage Regulator System, gọi tắt là AVR)
  2. Hệ thống các tủ điện phân phối: Submain power supply ( bao gồm cấp điện cho động lực, sản xuất, chiếu sáng, ổ cắm…)
  3. Hệ thống chiếu sáng sinh hoạt: Lighting
  4. Hệ thống ổ cắm: Socket outlet
  5. Hệ thống chiếu sáng sự cố: Emergency lighting ( đèn exit, đèn emergency)
  6. Hệ thống tiếp địa: Earthing system ( or grounding system)
  7. Hệ thống chống sét: Lightning protection system ( bao gồm các cọc tiếp địa và kim thu sét, khác hệ thống tiếp địa)

 

 

Phần điện nhẹ :

 1. Hệ thống mạng Lan và Internet: Data network system
  2. Hệ thống điện thoại: Telephone system
  3. Hệ thống an ninh giám sát: Security & Supervisior system. ( CCTV)
  4. Rùi còn hệ thống PA ( public address system) ….