Hệ thống điện

Ngày đăng: 07-05-2020

Hệ thống điện được chia làm 2 phần:

Phần điện nặng

1. Hệ thống cấp nguồn chính (Main power supply): bao gồm các tủ trung thế, đường dây trung thế, máy biến áp và các tủ đóng cắt chính (gọi là MSB, Main Switch Board)
2. Hệ thống các tủ điện phân phối: Submain power supply (bao gồm cấp điện cho động lực, sản xuất, chiếu sáng, ổ cắm…)
3. Hệ thống chiếu sáng sinh hoạt: Lighting
4. Hệ thống ổ cắm: Socket outlet
5. Hệ thống chiếu sáng sự cố: Emergency lighting ( đèn exit, đèn emergency)
6. Hệ thống tiếp địa: Earthing system ( or grounding system)
7. Hệ thống chống sét: Lightning protection system ( bao gồm các cọc tiếp địa và kim thu sét, khác hệ thống tiếp địa)

 

 

Phần điện nhẹ :

1. Hệ thống mạng Lan và Internet: Data network system
2. Hệ thống điện thoại: Telephone system
3. Hệ thống an ninh giám sát: Security & Supervisior system. (CCTV)
4. Hệ thống PA (public address system) ….