Công ty TNHH Phihong Việt Nam

Ngày đăng: 07-05-2020

 

Công ty TNHH Phihong Việt Nam

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phihong Việt Nam

Địa chỉ: KCN An Dương, xã Hồng Phong, huyện An Dương- TP. Hải Phòng

Loại dự án: Nhà máy

Hạng mục thi công:

+ Hệ thống trạm biến áp

+ Hệ thống hào cáp ngầm